≡ Menu

Паркет от Ясен

Паркет от ясен

Паркет от ясенПаркетът от ясен е с красива, жилава и здрава текстура, която е дълготрайна, устойчив е на гниене. Той е със светъл цвят който варира от бяло до сиво. В България има три вида ясен: обикновен (планински), мъждрян (бял) и полски. Ясенът достига височина до 40 м. Ядрото му се образува след 50 — годишна възраст. Възрастта му е до 250 години. Сърцевините лъчи се виждат като светли ивици при радиален прорез, а годишните кръгове се виждат кръговидно. Ясенът има голяма яркост, твърдост и еластичност.

Произходът му е от Централна Европа, Северна Америка (Канада) и Изтока. По вид той наброява около 70 вида. Ясенът е газо-устойчиво растение. Дървесината му е кръгово пореста, с преход между съдовете в ранната и късната дървесина. Върху тангенциалните разрези от широчината но годишните кръгове се определя и текстурата на ясена. Също така оттам се определя и разликата в оцветяването на ранната и късната дървесина. Заради неравностите върху тангенциалните и радиалните разрези не може да се получи идеална гладка повърхност. След обработка с декоративни покрития продуктите не променят влажността си при експлоатацията. Голямата му плътност води до засъхване.

паркет ясенПлътността на късната дървесина е три пъти по-голяма, отколкото плътността на ранната. Поради по-малкото си сърцевинни лъчи, ясенът се напуква много по трудно от дъба. Самата дървесина от ясен се обработва трудно с режещи инструменти, поради високата си плътност. Както при дъба така и при ясена сушенето става бързо при постоянна температура, а ако има резки промени при температурата може да се деформира и напука. След попарване, ясенът има способност на голямо огъване. При шлифоване е добре повърхността предварително да се грундира, за да се запълнят порите. Ясенът има висока здравина, при огъване и е доста як. Ако се полагат необходимите грижи, ясенът може да служи дълго време.

Има първо и второ качество: първото «Прима» е с равномерна структура, не се допускат беловина, чепове и различия в цвета; второто качество «Натурално» е с равномерна структура и се допускат здраво сраснали чепове и оцветяване на дървесината.

Comments on this entry are closed.

error: Content is protected !!