≡ Menu

Видове паркет според качеството

Видове паркет според качеството

Стандартите за качеството на паркета по принцип са еднакви за всички, но при някой производители се срещат различия. Срещат се и няколко екстра качества. Това е при производството на дъбовия паркет, като се произвеждат не само с преобладаваща радиална структура, но и с преобладаваща тангенциална структура. Но като стандарт са основно следните класове: екстра радиална, екстра тангенциална, първо качество, второ качество и трето качество.

Екстра радиалната е равномерно оцветена, като преобладава радиалната структура без беловините и чепове.

Екстра тангенциалната е равномерно оцветена, като преобладава тангенциалната структура без беловините и чепове.

Първото качество е равномерно оцветената радиална и тангенциална структура на дървесината, като се допускат очички (малки чепчета) с диаметър до 1-1,5мм.

Второто качество е радиална и тангенциална структура на дървесината с оцветявания и биловина до 25%, като има и сраснали чепове до 6-7мм.

Третото качество е с контрастни оцветявания и радиална и тангенциална структура на дървесината, като беловината е до 100%, чеповете са 5-10мм. и има минимални пукнатини.

Дебелината на паркетите е с различни размери, като най-често срещаните са 16мм., 18мм., 22мм. А широчината и дължината е доста по-разнообразна, размерите им са 4/20, 4/30, 5/35, 6/30, 7/35.

Comments on this entry are closed.

error: Content is protected !!